NASZA   MISJA

Realizować wymagania jakościowe i środowiskowe wynikające z regulacji prawnych w procesie wykonywania projektów pod względem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii.

NASZ   CEL

Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz reprezentowanie członków.

NASZA   PRZYSZŁOŚĆ

Uzyskać status najbardziej dynamicznego stowarzyszenia wprowadzającego rozwiązania konieczne do zapewnienia pracownikom warunków bezpieczniej i higienicznej pracy.

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo i higiena pracy, BHP – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z dziedziny ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in.

Coraz częściej BHP w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania podobnie jak zarządzanie jakością wg ISO 9001 czy zarządzanie środowiskiem wg ISO 14001. Stopniowo zmienia się także nazewnictwo – coraz częściej wysoki poziom dbałości organizacji o BHP nazywany jest kulturą bezpieczeństwa. Dla potrzeb krajowych PKN wydał normę PN-N-18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

BHP SERWIS
KONTAKT

Tel:           24 263 21 25
Fax:          24 263 21 25
GSM:        502 382 307

Email: psrbhp@psrbhp.pl
psrbhp@wp.pl
Website: www.psrbhp.plCopyright © 2011-2017 PSRBHP | Designed by Templates | Wszelkie prawa zastrzeżone